big_title_picture

 

Så här beräknar du själv priset

Kostnaden för att fräsa en stubbe är baserat på storleken av stubben, du kan själv beräkna hur mycket det kommer att kosta. Börja med att mäta stubben, varje centimeter kostar 10 kronor inkl. moms, vid mycket ovala stubbar beräknas genomsnittet på de två sidorna.

Så här: En normal stubbe är ungefär 30 cm vilket ger en kostnad på 30x10 = 300 kronor

Vid stora och grova rotben ovan jord tas en extra avgift, upp till 50 kronor per ben, då de oftast är både svårare att fräsa och sliter mera på frässtålen. Framkörningsavgiften är 150 kronor för Sigtuna och Knivsta kommun, 300 kronor för övriga kommuner i Stockholms län. Kontakta oss för andra län - vi har lätt att flytta på oss.